KLACHTENREGELING TENZING ACCOUNTANTS

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onze werkzaamheden danwel anderszins klachten hebben dan kent ons kantoor daarvoor een klachtenregeling.

Hoe kunt u uw klachten kenbaar maken

U kunt uw klacht schriftelijk, per e-mail of telefonisch kenbaar maken aan ons kantoor waarbij u zich kunt richten tot onze officemanager, mevrouw Jeanette van de Goor. Het directe telefoonnummer van Jeanette is (0412) 67 50 40, haar e-mail adres is jeanette@tenzingaccountants.nl.

Indien u een klacht heeft over een aan ons kantoor verbonden persoon dan verzoeken wij u, omwille van de privacy, uw klacht uitsluitend schriftelijk in te dienen. Wij vragen u in dat geval uw brief te richten aan mevrouw J.G.M. van de Goor en op de enveloppe de tekst “Persoonlijk en Vertrouwelijk” op te nemen.

Klachtafhandeling

Uw klacht zal in de regel in behandeling worden genomen door onze kwaliteitsmanager. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht zal hij deze zelf afhandelen dan wel ter verdere afhandeling overdragen aan het management.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw klacht wordt voorgelegd aan het voltallige managementteam dan gelieve u dat bij het indienen van uw klacht kenbaar te maken.

Termijn en wijze van terugkoppeling

Onze kwaliteitsmanager kan u aangeven binnen welke termijn u een reactie mag verwachten en u eventueel tussentijds op de hoogte houden van de voortgang. Ook zal hij met u afstemmen door wie en op welke wijze de verdere afwikkeling zal plaatsvinden.

Geschillen

De aan ons kantoor verbonden accountants zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De beroepsorganisatie kent een Klachtencommissie en een zogenaamde Raad voor Geschillen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u dat voorleggen aan deze Klachtencommissie of Raad voor Geschillen. Informatie kunt u vinden op www.nba.nl. Overigens kunt u uw klacht ook direct, zonder gebruik te maken van de klachtenregeling van ons kantoor, aan de Klachtencommissie of Raad voor Geschillen voorleggen.