Formeel recht

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

-0001-11-30T00:00:00+01:00donderdag 1 augustus 2019|Formeel recht|

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De